Buồng phun sơn hai màng nước hoạt động theo nguyên lý nào?

, , ,
Một dây chuyền sơn cần rất nhiều bộ phận thiết bị cấu thành. Bên cạnh những thiết bị như buồng phun sơn, lò sấy hay các bể hóa chất làm sạch bề mặt sản phẩm. Chúng tôi xin giới thiệu…