Bài viết

VIDEO buồng phun sơn màng nước

video giới thiệu buồng phun sơn màng nước TDIN Công nghiệp Thái Dương

Phòng sơn áp dương

,
Phòng Sơn áp dương Đặc tính kĩ thuật: - Kích thước tổng: 4670 x 3300; cao 3100mm - Kích thước buồng hút: 3300 x 1140; cao 1940mm - Kích thước phòng phun: 3570 x 3300; cao 2400mm - Quạt hướng trục TD.QTT.0021-…