Bài viết

VIDEO buồng phun sơn màng nước

video giới thiệu buồng phun sơn màng nước TDIN Công nghiệp Thái Dương

Buồng thu bụi sơn tĩnh điện

,
Buồng thu bụi sơn tĩnh điện là thiết bị được ứng dụng nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa tối đa những tác động của bụi sơn ảnh hưởng đến môi trường sống. Việc ứng dụng buồng thu bụi được xem là một phần quan trọng, không thể thiếu trong hệ thống dây chuyền sơn tĩnh điện.