Phòng sơn sạch TD.PSS.V1

Phòng sơn sạch

Phòng sơn sạch TDIN thiết kế sử dụng áp dương, bụi không còn cơ hội vào phòng, tạo chất lượng sản phẩm cao, môi trường đạt tiêu chuẩn.

Mô hình

phòng sơn sạch

Sản phẩm này góp phần nâng cao năng lực xưởng nội thất, đạt tiêu chuẩn gia công hàng xuất khẩu hoặc hàng nội thất cao cấp.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *